Kontakt

Kupiec GE-ES Sp. z o.o.

ul. Rynek 13
43-300 Wilamowice
NIP: 206 000 30 26

Telefon

tel.: +48 33 845 71 30, +48 33 845 71 08

E-mail

Prezes
Dyrektor
ekonomiczno - finansowy

Agnieszka Łęcka

agnieszkalecka@kupiecgees.pl

Dyrektor
kadr i płaC

Agnieszka Cieślak

acieslak@kupiecgees.pl

Dyrektor
SPRAW TECHNICZNYCH
Dyrektor DS
HANDLU I MARKETINGU