Historia

Wilamowice, małe miasteczko nieopodal Bielska-Białej, są swoistym elementem kultury polskiej i europejskiej. To bowiem tu przybyła w XIII wieku grupa osadników z okolic Flamandii i Nadrenii, którzy do dzisiejszego dnia zachowali odrębność kulturową, a szczególnie język, najstarszy z zachowanych języków Średniowiecznej Europy.

Na terenie tego malowniczego miasteczka działa firma KUPIEC GE – ES Sp. z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia się funkcjonującej do września 2017 roku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wilamowicach.

Początki firmy sięgają 1946 roku, kiedy to w mieszkaniu jednego z jej założycieli zebrała się grupa mieszkańców Wilamowic z zamiarem powołania Spółdzielni. Spośród siebie wybrali Zarząd a następnie wystąpili do Sądu o rejestrację Spółdzielni i przyjęli dwudziestu członków w swe szeregi. Zarząd do roku 1949 swą funkcję wykonywał społecznie.

Pierwsze pomieszczenia na sklepy oraz pierwsze pieniądze na zakup towaru pochodziły od członków Spółdzielni, która na koniec 1948 roku zrzeszała już 1773 członków i zatrudniała 10 pracowników.

Spółdzielnia z roku na rok poszerzała swoją działalność rozwijając się w zakresie handlu detalicznego, obrotu materiałami dla rolnictwa, produkcją mięsa oraz pieczywa po oddaniu do eksploatacji w 1963 roku budynku piekarni. Kolejne lata to rozwój gastronomi, handlu artykułami gospodarstwa domowego oraz tekstyliami.

Od początku swej działalności Spółdzielnia wspierała społeczność lokalną. Powstawały pierwsze Spółdzielnie Uczniowskie, Kluby Rolnika czy też Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni.

Tradycje te kontynuowane są po dziś dzień. Wcześniej Spółdzielnia a teraz Spółka KUPIEC GE – ES wspiera wiele inicjatyw lokalnych zarówno finansowo jak i rzeczowo, miedzy innymi Zespoły Regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Szkoły, Stowarzyszenia oraz osoby prywatne.

1 kwietnia 2007 roku Spółdzielnia wyodrębniła ze swej działalności Piekarnię tworząc Spółkę pod nazwa Piekarnia Wilamowice Sp. z o.o.

Rok ten zapoczątkował również nowy etap w rozwoju firmy dzięki podjęciu współpracy z Eurocash na zasadach franczyzy i wprowadzeniu pierwszego sklepu do sieci pod nazwą Delikatesy Centrum. W kolejnych latach sukcesywnie kolejne punkty handlowe podłączane są do sieci. Rozszerza się również obszar na jakim firma prowadzi działalność handlowo-usługową o kolejne sklepy na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Przekształcenie się Spółdzielni w Spółkę z o.o. w październiku 2017 było przesłanką do połączenia Spółek KUPIEC i Piekarnia. Proces ten zakończył się sukcesem 2 stycznia 2019 r.

Spółka jest obecnie największym pracodawcą na terenie Gminy.

KUPIEC GE – ES Sp. z o.o. jako następca prawny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in. DIAMENTY FORBESA, JAKOŚĆ I TRADYCJA oraz GAZELE BIZNESU, rankingu prowadzonego przez Puls Biznesu, zapisując się tym samym do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Film dokumentalny o Naszej działalności na 65-lecie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"